Arkiv: FOLKPARTIETS LOKALAVDELNING I BARVA

Grunduppgifter

FOLKPARTIETS LOKALAVDELNING I BARVA
1
1926 - 1948
5
1

Placering

107:9:5
107:9:5

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar