Arkiv: BYGGNADSTOMTEN NR 19 ODENSALAGÄRDET

Grunduppgifter

BYGGNADSTOMTEN NR 19 ODENSALAGÄRDET
1
1900 - 1900
1
1

Placering

62/1/1
62/1/1

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar