Arkiv: VÄGSAMFÄLLIGHETEN BJÖRNHAGEN-TRANTORP

Grunduppgifter

VÄGSAMFÄLLIGHETEN BJÖRNHAGEN-TRANTORP
1
1948 - 1970
11
2

Placering

63/1/5 - 63/1/6
63/1/5 - 63/1/6

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar