Arkivbildare: LÅSFABRIKS AB (LÅSBOLAGET)

Grunduppgifter

LÅSFABRIKS AB (LÅSBOLAGET)
Se historiken
296
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING År 1846 grundade Eric Augustinius Naesman en fabrik för framställning av olika järnmanufakturprodukter, huvudsakligen grimskaft. Småningom omfattade produktionen även gevärsdelar, bajonetter, lås m.m. På 1860-talet uppfördes en verkstad, som benämndes "E.A. Naesmans Låsfabrik". Denna köptes av direktör August Stålberg och övertogs av honom den 1 juli 1881. Firmanamnet ändrades till "E. A. Naesman & Co". August Stålberg lät de två följande åren flytta fabriken vid Eskilstunaån till ett nytt fabrikskomplex vid Kungs-, Tull- och Nygatorna där utvecklingsmöjligheterna för verksamheten var större. Företaget ändrade namn år 1894 till Låsfabriks AB (Låsbolaget) och tillverkningen koncentrerades på lås. En ny och större fabriksbyggnad stod färdig år 1897. August Stålberg avled 1931 vid 79 års ålder. Ledningen övergick då till sonen Harald Stålberg. När han gick ur tiden år 1945, blev sonen Gunnar direktör och sonen Erik disponent. Hela verksamheten flyttades 1972-1973 till nya fabrikslokaler i Vilsta industriområde. Företaget drabbades av kris på 1970-talet som så många andra och 1974 tog Svenska Medaljgillet över som ägare. För att förnya sortimentet köptes 1978 licensrätten för tillverkning och marknadsföring av låscylindrar från Kaba i Schweiz. Samtidigt blev Flintabgruppen i Västerås delägare. År 1982 övergick företaget genom ett köp till ett konsortium bestånde av Flintabgruppen, Kaba och direktör Jan Strandler. År 1985 köptes Låsbolaget av Kaba Holding AG i Schweiz och och 1990 ändrades namnet till Kaba Låsbolaget AB. Drygt tio år senare, 1997, slogs två Kabaägda bolag, Kaba Låsbolaget AB och Protekt AB, samman till det nuvarande Kaba AB. Från efterkrigstiden och framåt har en stark produktutveckling skett, från sjutillhållarlås och cylinderlås till elektroniska passagesystem. LITTERATUR: På järnets fasta grund. Låsbolaget 100 år. Eskilstuna 1946. Smestad i förvandling - Eskilstunaindustrin från förr till nu. Moelv, Bjarne. Stockholm 1985. TILLVERKNING: Alla slags lås, dörrstängare, dörrhandtag och övriga metallvaror för byggnader, metallbeslag för järnvägsvagnar, bilar, bussar, och fartyg. ARKIVET: I samband med flytten ut till Vilsta industriområde 1972-1973 deponerades arkivhandlingarna hos stadarkivet i Eskilstuna. En gallring av arkivbeståndet har företagits, dels vid en inventering som utfördes på stadsarkivet 1969, dels enligt dir. G. Stålberg godkänt gallringsförslag av den 9 februari 1973. Föreliggande arkivförteckning upprättades av arkivbiträdet Gösta Johansson i december 1973. I oktober 2003 hämtades nytt arkivmaterial från företaget till Företagens arkiv av Ann-Marie Asplund och Marlene Arnell. Leveransen innehöll personaltidningar, priskuranter, produktkataloger, tidningsklipp, jubileumsmaterial samt en del personalhandlingar, bl a anställningsregister för ett par avdelningar. Handlingarna förtecknades i november av Eva Ivarsson med hjälp av Marlene Arnell.

Placering

902

Länkar

Det finns inga länkar