Arkivbildare: ESKILSTUNA KÖPMANNAFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA KÖPMANNAFÖRENING
Eskilstuna Handelsförening
587
1864 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Den 14 oktober 1864 samlades stadens handlande för att till följd av K. Maj:ts den 18 juni 1864 utfärdade förordningen angående utvidgad näringsfrihet ta ställning till om de ville bilda en ny enskild förening i stället för den som författningsenligt hade upplösts. Beträffande föregångaren, se Eskilstuna handelsförenings arkiv. Man skred från tanke till handling och beslöt bilda Eskilstuna köpmannaförening. En kommitté utarbetade ett reglemente, som presenterades den 20 februari 1867. Därmed kunde den nya föreningens arbete börja. Under tiden fr.o.m. den 16 mars 1909 t.o.m. den 11 februari 1925 hade minuthandlarna brutit sig ur och bildat en egen organisation. Se Eskilstuna minuthandlareföreningens arkiv. Inom Eskilstuna Köpmannaförening bildades senare en rad sektionsavdelningar för de olika branscherna som fanns representerade inom föreningen. En damklubb tillkom också 1946. Denna klubb arbetade bl a med det semesterhem för Köpmannaföreningens medlemmar som föreningen innehade fram till 1957 samt anordnade lotterier och bedrev viss välgörenhet. En annan "förening i föreningen" bildades 1945 och kom att döpas till Eskilstuna Affärsanställdas Kamratförening (senare Mercurieklubben). Denna studie- och nöjesförening var igång fram till 1952. Se Eskilstuna Affärsanställdas Kamratförenings arkiv. Källor: Eskilstuna Köpmannaförenings arkiv, mötesprotokoll A I:1 Eskilstuna Köpmannaförenings arkiv, jubileumsskrifter L II:1 En andra arkivleverans, med handlingar från ca 1920- till 1970-talet, inlämnades till Företagens arkiv i Sörmland i september 1999 av Harriet Lagebo, Fristadstorget 10, 632 20 Eskilstuna. Denna leverans ordnades och förtecknades av Ann-Marie Asplund, Marianne Jonsson och Helena Karlsson i juni 2001. Ytterliggare en arkivleverans, med handlingar från ca 1925 till 1990-talet, inlämnades till Företagens arkiv i maj 2003 av Harriet Lagebo, Svensk Handel, Fristadstorget 10, 632 20 Eskilstuna. Handlingarna har förtecknats av Eva Ivarsson i oktober 2003.

Placering

83

Länkar

Det finns inga länkar