Arkivbildare: APOTEKET S:T ESKIL

Grunduppgifter

APOTEKET S:T ESKIL
37
ESKILSTUNA
  • 048402000 Eskilstuna Klosters församling
I N L E D N I N G Apoteket S:t Eskil med sjukhusapoteket i Eskilstuna förvärvades av apotekare Gunnar Lagerkranz enligt köpekontrakt av den 1 oktober 1962. Han hade omedelbart dessförinnan innehaft apoteket Örnen i Smedjebacken. Kungl. brev angående personligt privilegium för J.G.H. Lagerkranz å apoteket S:t Eskil i Eskilstuna är daterat den 28 juni 1962. Apoteksrörelsen i Eskilstuna försåldes till Apoteksbolaget AB, Stockholm, enligt köpekontrakt av den 30 november 1970. Bolaget trädde till som ägare den 1 januari 1971. Gunnar Lagerkranz kvarstod som apotekschef intill sin pensionering hösten 1972. Arkivhandlingarna har överlämnats till stadsarkivet i Eskilstuna av apotekare Gunnar Lagerkranz den 5 mars 1982. De har förtecknats av stadsarkivarien Bror Erik Ohlsson i maj samma år.

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar