Arkivbildare: ARBETARNAS TRYCKERIFÖRENING

Grunduppgifter

ARBETARNAS TRYCKERIFÖRENING
38
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
ARBETARNAS TRYCKERIFÖRENING Arbetarnes tryckeriförening utan personlig ansvarighet registrerades den 10 december 1906. Paragraferna nedan är utdrag från de stadgar som antogs av föreningen den 19 november 1905: §1 Föreningens ändamål är att från eget tryckeri och förlag i Eskilstuna tillhandahålla medlemmarna periodiska skrifter och andra tryckalster samt förlagsartiklar under firma "Arbetarnes tryckeriförening" utan personlig ansvarighet. §2 Medlemskap i föreningen kan vinnas genom erläggande av en eller flera insatser á Fem kronor. §4 Medlem äger ej rätt att anmäla sig till utträde ur föreningen förrän två år efter inträdet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar