Arkivbildare: ARBOGA TRAKTOR AB

Grunduppgifter

ARBOGA TRAKTOR AB
39
1955 -
ARBOGA
  • 190000000 Västmanlands län
Den 8 augusti 1955 beviljade Kungl. Patent- och registreringsverket registrering för Arboga Traktoraktiebolag. Firmatecknare, tillika styrelseordförande, var Carl Gustav Wahlström, med hans fru Siri Emma Wahlström såsom suppleant. Styrelsen hade sitt säte i Arboga men makarna bodde i Eskilstuna. Verksamheten gick ut på "att idka handel med traktorer och lantbruksmaskiner". Knappt ett år senare, närmare bestämt den 7 mars 1956, köptes firman av Aktiebolaget Bolinder-Munktell. Firmatecknare var, "såsom befullmäktigat ombud för Aktiebolaget Bolinder-Munktell", dir. Holger Lindmark från Eskilstuna. Källor: Protokollshandlingar i Arboga Traktors arkiv. Handlingarna medföljde arkivleverans från Volvo-BM i Eskilstuna år 1986.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar