Arkivbildare: ASSA-STENMAN AB HUVUDARKIV

Grunduppgifter

ASSA-STENMAN AB HUVUDARKIV
41
ESKILSTUNA
  • 048401000 Eskilstuna Fors församling
I N L E D N I N G Fabrikör Aug. Stenman blev redan som liten gosse väl förtrogen med såväl konstruktion som tillverkning av varjehanda sorters lås hos sin far, låsfabrikanten F A Stenman, som hade en för den tiden ganska ansenlig fabrik. Efter avslutad skolgång arbetade Aug. Stenman vid ett antal industrier i hemstaden, innan han sökte sig till Österrike, Tyskland, England och Amerika. Vid hemkomsten anställdes han från den 1 januari 1877 vid Tunafors fabrik, där han stannade till 1881. Detta år inköpte han den till salu utbjudna Thunellska gångjärnsfabriken vid Nygatan. Efter några år hade affären vuxit så att nya verkstäder måste byggas efter Drottninggatan i kvarteret Väpnaren. År 1920 avled Aug. Stenman, och året efter omändrades firman till aktiebolag. I samband härmed utvidgades rörelsen, varvid byggnaden vid Drottninggatan apterades till träskruvfabrik och kontorslokaler och ett nytt komplex fabriksbyggnader för gångjärnstillverkning började uppföras i kvarteret Vintergatan i det nya industriområdet i väster. Hit överfördes så småningom all fabrikation som nu, fr.o.m. 1939, även innefattade lås, och Eskilstuna kommun inköpte fabriksfastigheten Väpnaren 4 med adress Drottninggatan 12 för 3,5 milj. kronor den 1 juli 1976. Då hade firman redan tidigare ändrat sitt namn till Assa-Stenman AB. Litteratur: Stenman - ett namn som tagit skruv. Eskilstuna 1956. Magnus Brunskog, Till 150-årsminnet av Eskilstuna fristads inrättande 1771 16/4 1921. Eskilstuna 1921. Beskrivning över Eskilstuna med omnejd. Stockholm 1938. En del fastighetshandlingar överlämnades till stadsarkivet i Eskilstuna den 1 september 1976. Återstoden av nedan redovisade arkivmaterial avlämnades den 25 maj 1977 i samband med total utrymning av de gamla kontorslokalerna vid Drottninggatan. Vid arkivleveransen medföljde också ett antal dotterföretags papper. Arkivet har ordnats och förtecknats av arkivassistent Harry Oscarsson, vilket arbete avslutades den 21 juli 1977. TILLVERKNING: Lås, skjutdörrsbeslag m.m. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fabrikör August Stenmans i Eskilstuna privatarkiv (1887-1919) Assa-Stenman AB:s i Eskilstuna arkiv. Huvudarkivet Dotterföretags arkiv: AB Ermex arkiv. Se Tekaverkens AB:s arkiv Eskilstuna Skruvaktiebolags arkiv (1951-1963. För tiden före 1951: se huvudarkivet) Nya aktiebolaget Falu skruvfabriks arkiv (1928-1929) Nya aktiebolaget Standardverkens i Norrköping arkiv (1929-1951) AB Nya gångjärnfabrikens i Eskilstuna arkiv (1943-1945) AB Priorverkens i Norrköping arkiv (1911-1950) Stenmanslagrets AB:s arkiv (1950-1961) Aug. Stenmans i Alingsås AB:s arkiv (1933-1966) Tekaverkens AB:s (f d AB Ermex) arkiv (1964-1966)

Placering

698

Länkar

Det finns inga länkar