Arkivbildare: ASSA-STENMAN AB AB PRIORVERKEN I NORRKÖPING

Grunduppgifter

ASSA-STENMAN AB AB PRIORVERKEN I NORRKÖPING
45
NORRKÖPING
  • 058100002 Norrköpings stad 1863-1970
INLEDNING Bolaget konstituerades den 28 december 1917 och trädde i likvidation den 3 juli 1922. Den 14 januari 1924 bildades ett nytt bolag med samma namn. Fyra år senare, närmare bestämt den 1 november 1928, övertogs firman av Aug. Stenman AB i Eskilstuna som drev den under en kortare tid. I inventarieboken för år 1950 finnes följande anmärkning: "Rörelsen är sedan länge nedlagd och Fabriksmärket saknar numera Goodwillvärde, då det ej använts på 20 år."

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar