Arkivbildare: AB AVANCEMOTORS

Grunduppgifter

AB AVANCEMOTORS
50
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Handlingarna medföljde arkivleverans från Volvo-BM AB i Eskilstuna år 1986. AB AVANCEMOTORS Enligt bolagsordningen den 15 januari 1925 skulle AB Avancemotors verksamhet inrikta sig på "att förvärva och förvalta fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet ävensom att idka fabriks- och handelsrörelse". Bolagsordningen sändes till Kungl. Patent- och registreringsverket och inom en vecka, närmare bestämt den 21 januari 1925, hade registrering beviljats för AB Avancemotor. Tillverkningen skedde vid fabriker i Stockholm där även styrelsen hade sitt säte. Följande avtal tecknades av AB Avancemotor och Munktells Mekaniska Verkstadsaktiebolag den 29 juli 1929: Aktiebolaget Avancemotor överlåter på Munktells Mekaniska verkstads Aktiebolag alla sina tillgångar och allt övrigt, som Aktiebolaget Avancemotor nu äger eller disponerar mot det att Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebolag övertager betalningsskyldigheten för Aktiebolaget Avancemotor, alla bokförda skulder och förbindelser, häri även medräknat det återstående aktiekapitalet uppgående till 5 000 kronor. Övertagandet skall anses ha ägt rum den 1 jan. 1929. Källor: Protokollshandlingar i AB Avancemotors arkiv

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar