Arkivbildare: GILLBERGA VÄSTRA BYARS BASTUFÖRENING

Grunduppgifter

GILLBERGA VÄSTRA BYARS BASTUFÖRENING
52
Gillberga
  • 048413000 Gillberga församling (D-län)
I N L E D N I N G Vid ett bastumöte den 19 mars 1935 i Vallby, Gillberga, bildades en andelsförening, Gillberga västra byars bastuförening. Efter mönster av Mellösa badstugor uppfördes bastu med badkarshytt vid Hällby källa på arrenderad mark. Iniativtagare hade varit Gillberga Lista JUF-avdelning (se dess arkiv). När en ny bastu togs i bruk vid Gillberga skola den 10 januari 1975, hade föreningen inte längre någon uppgift att fylla. Med denna motivering beslöt man den 8 april 1975 att träda i likvidation. Beslutet konfirmerades vid ett extra möte den 9 december s. å. Handlingarna har överlämnats till stadsarkivet i maj 1977 av lantbrukare Elof Larsson, Hällby, Gillberga. De har förtecknats av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar