Arkivbildare: KOKKÄRLSFABRIKEN E. BERGMAN & C:0

Grunduppgifter

KOKKÄRLSFABRIKEN E. BERGMAN & C:0
54
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G FIRMATECKNARE Den 31 juli 1919 gjordes en anmälan till handelsregistret att Karl Emil Bergman, Carl Bernhard Leonard Nyzell och Gunnar Jansson-Haak ämnade idka fabriksrörelse under firmanamnet "Kokkärlsfabriken E. Bergman & Co" med rätt endast för Emil Bergman att teckna firman. Två år senare avled Carl Nyzell, en av de tre bolagsägarna. Rörelsen drevs emellertid vidare av Emil Bergman och Gunnar Jansson-Haak. Efter den sistnämndes utträde ur firman 1930, var fabrikör Bergman ensam innehavare av företaget. ANMÄRKNING: Det framgår inte av källmaterialet vilket år "Kokkärlsfabriken E. Bergman & Co " upphörde, men det måste ha skett någon gång efter 1947, eftersom den sista av de avlöningsböcker som finns bevarade i Företagsarkivet är nedtecknade detta år. FABRIKSBYGGNADERNA Fabrikslokalerna var vid firmatecknandet belägna vid Köpmangatan 36, men här blev utrymmena snart för små och år 1920 flyttade man till rymligare lokkaler i egen fastighet vid Tullgatan 5. I mars 1923 var det dags att utvidga fabriksutrymmena ytterligare, varför en fabriksfastighet på Rademachergatan 55 slogs ihop med den tidigare. Köpesumman var 107.000 kronor. Den totala arean för lokalerna i de två fabriksbyggnaderna var nu 940 kvm. VERKSAMHETEN i boken "Beskrivning över Eskilstuna med omnejd" står följande att läsa om kokkärlsfabrikens verksamhet: "Verksamheten omfattar tillverkning av kokkärl av olika slag i aluminium och koppar. Firmans produkter ha blivit alltmer kända på den svenska marknaden och kunderna äro spridda över hela Sverige. Försäljning sker genom grossister." KÄLLOR: Företagets arkivhandlingar. LITTEREATUR: "Beskrivning över Eskilstuna med omnejd," red: B. Wendel, Stockholm 1938, sid. 129. TILLVERKNING: Kokkärl av aliminium och koppar m.m.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar