Arkivbildare: GUSTAF F. ERIKSSONS EFTR.

Grunduppgifter

GUSTAF F. ERIKSSONS EFTR.
702
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Denna firma grundades år 1906 av fabrikör Gustaf F. Eriksson, vilken innehade densamma till sin död år 1915, då den övertogs av fabrikör Karl Jansson, firmans nuvarande ägare. Firman bedriver mekanisk verskstadsrörelse och såväl reparationer som nyarbeten utföras. Dessutom omfattar verksamheten maskinsmide och byggnadssmide samt järnkonstruktioner för ställverk till elektriska transformatorer m.m. Företaget är bl.a. leverantör till Eskilstuna stads Elektricitetsverk. Även elektrisk svetsning samt gassvetsning utföres. I den vid Smedjegatan 16 belägna egna fastigheten är en för ändamålet fullt tillfredsställande och modern maskinpark installerad. Texten är tagen ur boken Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, 1938. Fotofrafierna är skänkta av Mari-Loise Eriksson, Sturegatan 20 F, 632 30 Eskilstuna

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar