Arkivbildare: FÖRENINGEN JÄDERSGÅRDEN

Grunduppgifter

FÖRENINGEN JÄDERSGÅRDEN
Jäders Bygdegårdsförening Jäders Folketshusförening
266
JÄDER
  • 048405000 Jäders församling
I N L E D N I N G Jäders Folkets Husförening bildades den 28 oktober 1944 på initiativ av Georg Jonsson, Idö. År 1954 undertecknades ett fusionsavtal mellan Jäders Bygdegårdsförening och Jäders Folkets Husförening. I samband med detta upplöstes Jäders Folkets Husförening. Handlingarna avlämnades den 22 november 1996 till Företagens arkiv i Sörmland av Wanja Lindqvist. Under augusti 1997 har materialet förtecknats av Gun-Britt Pettersson.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar