Arkivbildare: SÖDRA KOLONIFÖRENINGEN

Grunduppgifter

SÖDRA KOLONIFÖRENINGEN
272
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING År 1909 bildades Eskilstuna Södra Koloniträdgårdsförening upa. Den inregistrerades hos Länsstyrelsen den 15 maj samma år. Syftet var att anskaffa jord till koloniträdgårdar åt medlemmarna samt att vidtaga gemensamma åtgärder för markens iordningsställande, dränering och inhängnad. Av Eskilstuna stad arrenderades det obebyggda kvarteret Sotaren om 14.200 kvm enligt kontrakt den 30 april 1909. På grund av kommande ledningsarbeten sades kontraktet upp år 1960. Definitiv avträdelse av föreningens byggnader m m till kommunen skedde inte förrän den 1 november 1977 enligt ett avtal dem emellan. Kort tid därefter eller den 19 december 1977 upplöstes föreningen. Södra koloniföreningen, som hade blivit dess namn, var vid den tiden stadens äldsta. Enligt mötesbeslut överlämnades arkivhandlingarna till Stadsarkivet, vilket skedde i november 1978 av herr Åke Larsson, Lundbladsvägen 9 B, Eskilstuna. Arkivförteckningen är upprättad i mars 1979 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson. Förteckningen har senare kompletterats.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar