Arkivbildare: VILSTA KOLONIFÖRENING

Grunduppgifter

VILSTA KOLONIFÖRENING
Koloniträdgårdsföreningen Hvilsta u p a Koloniföreningen Vilsta u p a
273
1927 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Vid ett möte på Stadshuset med 27 personer den 11 februari 1927 under stadsbyggnadschefen B. Lindeblads ledning beslöt man att bilda en förening under namn av "Koloniträdgårdsföreningen Hvilsta (u.p.a.)". Namnet ändrades (ehuru ej formellt) efter ett par år till "Koloniföreningen Vilsta u.p.a". Se även Damklubbens arkiv. Handlingarna har avlämnats av: Seth Selin, Skogsängsgatan 24, 633 57 Eskilstuna.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar