Arkivbildare: KOLONIFÖRENINGEN VIOLA

Grunduppgifter

KOLONIFÖRENINGEN VIOLA
275
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING "År 1904 beslöto några personer, övervägande järnvägsfolk, att bilda en sammanslutning för att uppodla den nuvarande platsen förut benämnd Skjutbaneängen. Föreningen, om kanske ej den äldsta inom landet, får dock räkna sig bland de första som bildades. Initiativet togs av folkskolläraren A. Domellöf. Att intresse ej fattades för denna nya form av trädgårdsskötsel bevisas därav, att vid föreningens startande på hösten 1904 hade antecknat sig fullt antal medlemmar, eller 77 st. Föreningen har under de senaste åren sökt att i någon mån säkra sitt innehav av området genom ett kontrakt på längre tid. Gevärsfaktoriet har intet emot detta, men då avgörandet skall ske inom arméförvaltningens domänverk, ha de inträffade krigiska förhållandena i världen, skjutit denna fråga åt sidan. Förhoppningarna att frågan så småningom skall lösas på ett för föreningen tillfredsställande sätt äro dock ej uteslutna." Ovanstående stod att läsa i tidskriften Koloniträdgården 1941. De nämnda förhoppningarna om ett kontrakt på längre tid grusades dock, då Eskilstuna stad 1966 förvärvade stadsägan nr 1775 (Kronskogen) med de båda koloniträdgårdarna Linnéa och Viola. Fyra år senare drog grävskoporna in över området och satte därmed punkt för koloniföreningen Violas verksamhet.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar