Arkivbildare: TORSHÄLLA ARBETAREFÖRENINGS HANDELSAKTIEBOLAG

Grunduppgifter

TORSHÄLLA ARBETAREFÖRENINGS HANDELSAKTIEBOLAG
Torshälla stads och Nyby bruks sparsamhetsförenings aktiebolag
277
1868 -
TORSHÄLLA
  • 048403000 Torshälla församling
INLEDNING Den 8 mars 1868 bildades Torshälla stads och Nyby bruks sparsamhetsförenings aktiebolag. Avsikten var att bilda en grund fond för en handelsrörelse "för beredande af att försöka göra lättnad uti lefnadskostnaderna för de arbetande klasserna i orten". En bolagsordning antogs den 4 april 1869 för "Thorshälla Arbetareförenings Handelsaktiebolag". S.å. anställdes handlanden C.G. Ahlenius från Eskilstuna som handelsföreståndare. Bolaget råkade efter några år på obestånd och trädde i konkurs 1876. På bolagsstämman den 2 september s.å. beslöt röstpluraliteten att bolaget skulle upplösas. Handligarna har påträffats på Torshälla rådhusvind.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar