Arkivbildare: LISTA KONTROLLFÖRENING

Grunduppgifter

LISTA KONTROLLFÖRENING
279
Lista
  • 048414000 Lista församling
I N L E D N I N G. Lista kontrollförenings arkiv avlämnades hösten 1989 av ryttmästaren Fredrik von Celsing, Biby Gård. - Jämför Biby Gårds i Gillberga socken arkiv.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar