Arkivbildare: STOCKHOLMS LÄNS- OCH STADSCENTRALA KONTROLLFÖRENING

Grunduppgifter

STOCKHOLMS LÄNS- OCH STADSCENTRALA KONTROLLFÖRENING
280
STOCKHOLM
  • 010000000 Stockholms län
I N L E D N I N G. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 10 september 1993 genom Bertil Rättzén, Timmervägen 5, 633 64 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1994 av Ivar Stenberg.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar