Arkivbildare: SÖDERMANLANDS LÄNS KONTROLLFÖRENING

Grunduppgifter

SÖDERMANLANDS LÄNS KONTROLLFÖRENING
281
ESKILSTUNA
  • 040000000 Södermanlands län
I N L E D N I N G Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 10 september 1993 genom Bertil Rättzén, Timmervägen 5, 633 69 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1995 av Ivar Stenberg. Ytterligare handlingar har sänts som gåva till Stadsarkivet från Folkrörelsearkivet i Umeå den 18 september 1996. Dessa handligar (Redogörelse 1960-1979) har för- tecknats på Företagens arkiv i juni 1996.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar