Arkivbildare: MALMENSEMINS EKONOMISKA FÖRENING

Grunduppgifter

MALMENSEMINS EKONOMISKA FÖRENING
Se historiken
339
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Redan år 1944 samlades företrädare för Södermanlands tre seminföreningar för överläggningar om gemensamma frågor och en samarbetskommitté bildades. Överläggningarna leddes av LRF:s ordförande i länet, Anders Jertström. Samarbetskommitténs ordförande blev Ragnar Tidström. Den 27 maj 1958 registrerades föreningen på Länsstyrelsen och stadgar antogs. Föreningens första verkliga verksamhetsår var 1961. I och med fusionen 1966 med Västmanlands Semin- och Kontrollförening och samarbete med Stockholms län fick Sörmlands Seminförening ett vida större verksamhetsområde och en ny organisation. Namnet blev Malmsemins ekonomiska förening. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 10 september 1993 av Bertil Rättzén, Timmervägen 5, 633 64 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1995 av Ivar Stenberg. Den 18 september kom ytterligare handlingar som var en gåva från Folkrörelsearkivet i Umeå. Dessa har ordnats och förtecknats i juni 1997 på Företagsarkivet av Gun-Britt Pettersson. Fotografier lämnades in till Företagens arkiv i Sörmland den 7 december 2000, av Bertil Rättzen, Timmervägen 5 B, 633 69 Eskilstuna. Den 13 februari 2007, överlämnades en häftad bok, Från Semin- och Kontrollföreningar till Malmens Husdjur ek. för. Episoder ur protokollen av Bertil Rättzen Handlingarna har förtecknats i februari 2007 av Ann-Marie Asplund.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar