Arkivbildare: NORRTÄLJETRAKTENS SEMINKRETS

Grunduppgifter

NORRTÄLJETRAKTENS SEMINKRETS
341
NORRTÄLJE
  • 018800000 Norrtälje kommun
INLEDNING Vid möte den 2 februari 1949 i Norrtälje beslöts enhälligt att bilda Norrtäljetraktens seminkrets. Verksamheten pågick fram till den 17 november 1966 då man beslöt att all verksamhet skulle överföras till Stockholms läns seminförening. Handlingarna överlämnades till stadsarkivet den 10 september 1993 genom Bertil Rättzen, Timmervägen 5, 633 64 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1995 av Ivar Stenberg

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar