Arkivbildare: STOCKHOLMS LÄNS CENTRALA SEMINFÖRENING

Grunduppgifter

STOCKHOLMS LÄNS CENTRALA SEMINFÖRENING
343
STOCKHOLM
  • 010000000 Stockholms län
INLEDNING Stockholms läns centrala seminförening bildades den 7 juli 1947 på Hushållningssällskapets kontor. Det var Hushållningssällskapets ordförande godsägare V. Skatt, Hogelsta som ledde sammanträdet. Omedelbart beslutade man att kalla till lokala möten för att bilda seminkretsar. Den 15 mars 1968 startade man samarbete med Malmen. Handlingarna avlämnade still stadsarkivet den 10 september 1993 genom Bertil Rättzen, Timmervägen 5, 633 69 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1995 av Ivar Stenberg.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar