Arkivbildare: TUNAFORS BRUK

Grunduppgifter

TUNAFORS BRUK
345
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolags historia hänger nära samman med dels Tunafors bruks öden, dels direktörerna Christopher Zetterbergs och Johan Svengrens verksamhet. I det följande har därför några data om detta bruk tecknats ner. TUNAFORS STAD OCH BRUK Redan på 1500-talet insåg man värdet av fallen vid Tunafors för att bygga hamrar och annat för åstadkommande av gott smide. Redan 1570 synes en bruksdrift ha kommit i gång. Verksamheten omhuldades av hertig Karl, sedermera kung Karl IX. I början av 1600-talet hade planerna avancerat långt på att här grundlägga en stad. En Tunafors stad omtalas i handlingar från 1600-talets första hälft, men några stadsprivilegier har troligen inte utfärdats. År 1622 arrenderade Thomas Blommert och Henrik Lohe Tunafors stångjärnssmedjor. Sjutton år senare var Henrik Lohe innehavare av samtliga tre hammarsmedjor vid Tunafors, medan kronan hade två knipphammare, en såg och en mjölkvarn. Verksamheten fick ett stort uppsving under Lohe-ättens medlemmars ledning. Tunafors bruk upplevde en svår tid under ofärdsåren på Karl XII:s tid. Slutet blev att det år 1719 slogs samman med Carl Gustafs stads bruk under Daniel Lagersparres ledning. Motgångarna fortsatte. År 1725 drogs bruken in till kronan. De överlämnades någon tid därefter till den polska grevinnan Anna Woynarowska som dellikvid för den stora skuld, som staten hade åsamkats till kosackhetmannen Mazeppa i Ukraina, genom Karl XII:s ryska fälttåg. Redan 1739 sålde hon emmellertid Carl Gustafs stads bruk till Fredrik Rothof. Tio år senare försålde hon Tunafors bruk till Johan Halenius. Efter hans död 1781 övergick bruket till brukspatron Casper Nettelbladt. Denne innehade bruket endast till 1785, då det kom i händerna på Lars Philip Halenius. Efter Lars Philips död 1805 sköttes bruket av hans änka Brita Katarina tillsammans med sonen Johan Philip samt övergick efter dessas död 1844, till dottern Sofia Maria, gift med assessor Georg Noréus. Assessor Noréus avled 1847. Bruket ärvdes då av hans son Anders Viktor Noréus. A V Noréus var den siste innehavaren av Tunafors bruk, innan det år 1873 inköptes av Eskilstuna Jernmanufaktur AB. Underhandlingar mellan parterna hade inletts i början av detta år. Beslut om köpet fattades vid bolagsstämman den 20 mars. Köpeskillingen utgjorde 160.000 rdr rmt (riksdaler riksmynt) och tillträdet skedde den 1 juli. Från bruket är endast ett fåtal handlingar bevarade. Dessa har lagts in under serien Ö i Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s (Jernbolagets) huvudarkiv. Se vidare utveckling av företaget i följande arkiv: Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s (Jernbolagets) huvudarkiv Direktör Christopher Zetterbergs arkiv Direktör Johan Svengrens arkiv

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar