Arkivbildare: SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSAN ENIGHET OCH VÄNSKAP

Grunduppgifter

SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSAN ENIGHET OCH VÄNSKAP
348
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. På initiativ av sadelmakaren P. D. Lidstrand och urmakaren G. Kjellström bildades en sjuk- och begravningskassa under namnet "200 Mans- och Qvinsförening" i Eskilstuna den 2 mars 1879. Inträde i föreningen skulle beviljas varje välfrejdad person mellan 15 och 60 års ålder. Den 11 maj samma år ändrades namnet till föreningen "Enighet och Wänskap", förkortat "E. W.". Arkivet har avlämnats av kulturförvaltningen i Eskilstuna i februari 1978 och förtecknats i september samma år av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar