Arkivbildare: ESKILSTUNA BEGRAVNINGSKASSA UNDERSTÖDSFÖRENINGENS ARKIV

Grunduppgifter

ESKILSTUNA BEGRAVNINGSKASSA UNDERSTÖDSFÖRENINGENS ARKIV
Från 1974 byter kassan namn till Försäkringsföreningen S:t Eskil. Se även dess arkiv.
350
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Vid ett möte med samtliga begravningshjälpsförsäkrade medlemmar i Eskilstuna stads erkända centralsjukkassa den 28 december 1933 beslöt man att avskilja begravnings- hjälpverksamheten från centralsjukkassans övriga verksamhet. I stället bildades Eskilstuna begravningskassa, understödsförening, som fr o m 1934 övertog det kapital som centralsjukkassan hade avsatt för sin begravningshjälpsverksamhet. Arbetet bedrevs med administrativ hjälp från centralsjukkassan, sedermera Södermanlands läns allmänna försäkringskassas lokalkontor i Eskilstuna. Därifrån kom också arkivalierna i oktober 1977 för deponering hos stadsarkivet i Eskilstuna. De har finordnats och förtecknats i december samma år av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson. Föreningen ändrade den 1 januari 1974 namn till Försäkringsföreningen S:t Eskil. Se dess arkiv.

Placering

41

Länkar

Det finns inga länkar