Arkivbildare: FÖRENINGEN FRAMÅT I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

FÖRENINGEN FRAMÅT I ESKILSTUNA
352
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. På initiativ av fabrikörerna E. A. Berg och E. A. Fröberg bildades en sjuk- och begravningskassa den 18 maj 1879 med namnet föreningen Framåt. Syftet var att hjälpa mindre bemedlade eller arbetarklassen i åldern mellan 16 och 30 år. Arkivet avlämnades i februari 1978 av kulturförvaltningen i Eskilstuna. Det har förtecknats i september samma år av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar