Arkivbildare: HÄLLEFORS BRUKS SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA

Grunduppgifter

HÄLLEFORS BRUKS SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA
354
HÄLLEFORSNÄS
  • 048200000 Flens kommun
I N L E D N I N G Hällefors bruks sjuk- och begravningskassas arkiv har urtagits ur Hällefors bruks arkiv, som hösten 1989 avlämnades av ryttmästaren Fredrik von Celsing på Biby gård till stadsarkivet. - Se Hällefors bruks i Hälleforsnäs arkiv. Jfr Biby gårds i Gillberga socken arkiv. Eskilstuna i stadsarkivet i september 1990 Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar