Arkivbildare: WEIBORNS CIVIL- & UNIFORMSSKRÄDDERI AB

Grunduppgifter

WEIBORNS CIVIL- & UNIFORMSSKRÄDDERI AB
412
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Sven Eugen Carlsson-Weiborn föddes i Örebro den 4 december 1891. Hans far var skräddarmästare först där sedan i Skövde. Sven fick sin grundläggande utbildning i hans verkstad. Åren 1910-1914 utbildade han sig för skräddaryrket i London och kom sedan till Eskilstuna. - Jämte Fritiof Jungert tog han anställning i firman Ericsson & Son, år 1915. Skräddarmästare Karl Ericsson hade en gång övertagit den rörelse, som år 1868 startades på gård 22 vid Köpmangatan av skräddarmästare C. G. Hellmark. När Ericsson blev ombudsman och flyttade från staden, övertogs firman år 1930 av Wiborn och Jungert, vilkas rörelse gick under namnet "Skrädderi Weiborn och Jungert". Fem år senare förvärvade Sven Weiborn hela firman. Ett bolag bildades den 22 juli 1946, som den 15 oktober s. å. registrerades hos kungl. patent- och registreringsverket under namnet "Weiborns Civil- & Uniforms- skrädderi AB". Sven Weiborn hade tilldelats mästarebrev av Sveriges hantverks- organisation den 15 april 1929. Hans firma antogs som kgl hovleverantör den 2 juni 1951. Sven Weiborn engagerade sig livligt i skräddarmästareorganisationerna på lokal-, distrikts- och riksplan. Se arkiv tillhörande Södermanlands distrikt av skrädderiidkarnas riksförbund, Eskilstuna skrädderiidkareförening och Eskilstuna med omnejd skräddarmästareförening. År 1969 beslöt han att lägga ned sin rörelse. Definitivt upphörde inte verksamheten förrän våren 1974, då fastigheten Kungsgatan 13 stod inför rivning. Hovskräddarmästare Sven Weiborn avled i Eskilstuna den 17 februari 1975. Bolaget trädde i likvidation den 31 juli 1975 och avregistrerades den 20 november 1978. Arkivalierna har avlämnats i mars 1975 och december 1978 till stadsarkivet av dottern, distriktstandsköterskan Mabel Weiborn, Eskilstuna. Arkivförteckningen har upprättats av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson. Anm: I arkivet ingår också en del personliga handlingar rörande Sven Weiborn. Se även Skräddare Weiborns papper.

Placering

50

Länkar

Det finns inga länkar