Arkivbildare: FÖRENINGEN NÄRSJÖ VILLATOMTER

Grunduppgifter

FÖRENINGEN NÄRSJÖ VILLATOMTER
415
Gillberga
  • 048413000 Gillberga församling (D-län)
I N L E D N I N G. Föreningen bildades den 27 juni 1936. Handlingarna har avlämnats i oktober 1981 av Sven Olof Hägglund, Hästhovsvägen 5, 644 00 Torshälla. Arkivet har förtecknats samma år av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson. Komplettering av handlingarna har avlämnats i augusti 1989 av Martti Bohlin, Styckjunkarvägen 18, 632 32 Eskilstuna

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar