Arkivbildare: SANDHEMS TOMTÄGAREFÖRENING

Grunduppgifter

SANDHEMS TOMTÄGAREFÖRENING
417
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Vid Borsökna Sommarstugeförenings möte den 19 augusti 1965 föddes tanken på att bilda en förening som kunde få köpa in mark av kommunen. Ett konstituerande möte hölls för bildandet av Sandhems Tomtägareförening den 7 oktober 1966. Utförlig historik om föreningens uppkomst finns att läsa i verksamhetsberättelsen från 1965 när Västra Rekarne kommun övertog markområdet vid Hyndevad 22:1 fram till Sandhems Tomtägareförenings första årsmöte i april 1967. Stadgar för föreningen antogs den 7 oktober 1966. Se A I:1. Tidigare arkivförteckning nr 136/89 har kompletterats med ytterligare material som lämnats in till Föreningen Företagens arkiv i Sörmland i december 1999. Materialet har lämnats in av Emil Lindström, ledamot i föreningen. Mer material inkom genom ordförande Britt Faltin hösten 2007. Materialet har ordnats och förtecknats av Gunni Henriksson i september 2000 samt av Helena Karlsson hösten 2007. Se: A V (A I:1)

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar