Arkivbildare: SNOPPTORPS VILLAÄGAREFÖRENING

Grunduppgifter

SNOPPTORPS VILLAÄGAREFÖRENING
Snopptorps fastighetsägareförening
418
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Snopptorps fastighetsägareförening bildades den 3 februari 1912. I den första medlemsförteckningen fanns det 24 medlemmar. Den 6 april 1946 firades 35-års jubileum. Sista sammanträdet hölls den 9 december 1965. Snopptorps Villaägareförening återuppstod den 25 april 1989. Handlingarna deponerades i mars 1991 hos Eskilstuna Stadsarkiv. De har förtecknats i april samma år av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson Ytterligare handlingar har lämnats till Stadsarkivet i Eskilstuna den 3 maj 1996. Under våren 1997 har dessa förtecknats på Företagens arkiv. Handlingar har även inlämnats till Företagens arkiv i Sörmland av Hans Rosén, Annehillsgatan 6, 633 58 Eskilsuna (tel arb 016-147214) i dec 2000. Dessa har förtecknats i februari 2003 av Gunni Henriksson Litteratur: Boken "Från frälsetorp till Snopptorp i Eskilstuna".

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar