Arkivbildare: ÄGGKOPPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Grunduppgifter

ÄGGKOPPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
421
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. För 181 radhusägare i Ärna Södergård inom Slagstaområdet bildades (år 1972?) anläggningssamfälligheten Äggkoppen. Enligt stadgar, antagna vid årsmötet den 16 mars 1976, är föreningens firma/namn Äggkoppens samfällighetsförening. Syftet är att förvalta gemensamma anläggningar (servisledningar, parkerings- och lekplatser, förrådsbyggnader m m) enligt anläggnings- beslut den 6 oktober 1972.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar