Arkivbildare: VÄGSAMFÄLLIGHETEN BJÖRNHAGEN-TRANTORP

Grunduppgifter

VÄGSAMFÄLLIGHETEN BJÖRNHAGEN-TRANTORP
425
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 28 september 1992 genom Nils Nilsson, St. Hult, Hällbybrunn. De har ordnats och förtecknats i oktober samma år av Ivar Stenberg.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar