Arkivbildare: HÄLLBY VÄGFÖRENING

Grunduppgifter

HÄLLBY VÄGFÖRENING
427
Hällby
  • 048410000 Hällby församling
I N L E D N I N G. Hällby vägförening bildades den 20 september 1971 genom sammanslagning av en rad vägföreningar, näm,ligen Kamhagens vf, Nedre Hällby vf, Rakåsens vf, Västra Rakåsens vf och vägsamhälle, Folkesta vf, Brunnsparken brf och Kolsveds vf. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 25 januari 1993 genom Ingemar Jonsson, Rakåsvägen 9, 632 39 Eskilstuna. De har ordnats och förtecknats i februari 1993 av Ivar Stenberg.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar