Arkivbildare: DIREKTÖRERNA ARVID OCH ARVID HJALMAR NILSSON

Grunduppgifter

DIREKTÖRERNA ARVID OCH ARVID HJALMAR NILSSON
563
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Arvid Nilsson föddes i Jäder, Södermanlands län den 26 september 1848. Efter studier i Strängnäs och Uppsala trädde han år 1872 in i svågerns, Carl Oscar Öbergs filfabrik. Se Carl Oscar Öbergs papper. Kort tid före Öbergs bortgång 1880 övertog han ledningen av Co Öberg & Co, vilken filfabrik han förestod intill sin bortgång den 24 juli 1922. Se Co Öberg & Co:s arkiv Arvid Nilsson hade liksom svågern varit synnerligen aktiv på det kommunalpolitska området: Ledamot av stadsfullmäktige 1878-1907 (ordförande fr.o.m. 1895), dess beredningsutskott 1883-1907, drätselkammaren 1876-1880, hälsovårdsnämnden 1880-1905, (vice ordförande 1897-1899), fattigvårdsstyrelsen 1882-1886, slakthusstyrelsen 1907 och landstinget 1890-1908 samt en rad kommittéer. Se även Eskilstuna stad: Stadsfullmäktiges arkiv, volym F IIb:2 Aprilfondens arkiv, volym A II:3, Hälsovårdsnämndens arkiv, volym F II: och Luftskyddsnämndens arkiv, volym E:1 Sven Arvid Hjalmar Nilsson föddes i Eskilstuna den 13 februari 1891. Han trädde in i firman 1913 och övertog ledningen av filfabriken efter faderns död.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar