Arkivbildare: GREDBY-ODLARENS VÄGSAMFÄLLIGHET

Grunduppgifter

GREDBY-ODLARENS VÄGSAMFÄLLIGHET
428
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Handlingarna medföljde leverans från Odlarens Egnahemsförening u p a. De har ordnats och förtecknats i augusti 1996 av Lena Bohlander. Tilläggsleverens har inordnats i november 2005 av Bror-Erik Ohlsson. Gredby-Odlarens vägsamfällighet bildades den 27 maj 1943 "efter det att distriktlantmästaren Z Norman hade verkställt fördelning av kostnaderna för vägunderhåll sommar och vinter av dels utfartsvägen (huvudvägen), dels norra och östra bivägen i Odlarens samhälle" (Ohlsson, sid 136). År 1983 gick Gredbylunds vägsamfällighet upp i Gredby-Odlarens dito. Eftersom kommunen tagit hand om merparten av vägnätet beslöt man den 9 mars 1984 upphöra och lämna sina likvida medel till Odlarens Egnahemsförening. Litteratur: B-E Ohlsson, Egen härd är guld värd. 2004

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar