Arkivbildare: SÖDERMANLANDS HANDELSTRÄDGÅRDSMÄSTAREFÖRENING

Grunduppgifter

SÖDERMANLANDS HANDELSTRÄDGÅRDSMÄSTAREFÖRENING
659
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Södermanlands Handelsträdgårdsmästareförening, distrikt av Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbund, grundades 1917. Datum för föreningens upphörande har ej kunnat fastställas utifrån arkivhandlingarna. Arkivhandlingarna inlämnades av familjen Danielsson, Danielssons Handelsträdgård AB i Eskilstuna, 2002-09-16.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar