Arkivbildare: LILLA LÖVHULTA (VÄSTERGÅRDEN) I HAMMARBY SOCKEN

Grunduppgifter

LILLA LÖVHULTA (VÄSTERGÅRDEN) I HAMMARBY SOCKEN
872
Hammarby
  • 048407000 Hammarby församling (D-län)
Lilla Lövhulta gård Det är med en gammal gård som en gammal människa, den har sina upplevelser, sina minnen och den har därför också någonting att berätta. En sådan gammal gård är Västergården på Lilla Lövhulta nr. 2 i Hammarby socken. Enligt Kungl. kommerskollegii brev blev Lilla Lövhulta d. 11 maj 1687 av sin dåvarande ägare, fru Sigrid Ekehjelm, utbytt till kronan mot jord i Gripsholms län. År 1705 den 17 mars blev hemmanet uppdelat i nr. 1 och 2. På nr. 2 fanns två gårdar, vilka omfattades av 1/4 mantal vardera och kallades Östergården och Västergården. Första gången namnet på brukaren av Västergården möter oss är i 1720 års jordebok. Det är dannemannen Erik Göransson, som då står för rusthållet, och det är också han som blev stamfader för den släkt, som alltsedan hans tid innehaft och ännu alltjämt innehar gården. Erik Göransson, vars hustru hette Anna Jonsdotter, efterlämnade vid sin död utom änkan tre barn, nämligen dottern Anna och sönerna Göran och Olof. Båda sönerna lämnade hemmet, men deras syster stannade kvar hemma och blev år 1745 gift med drängen Nils Olsson, vilken genom köpebrev av åren 1753, 1765 och 1776 inköpte gården av svärmor och sina båda svågrar. Nils Olsson hade i sitt äktenskap med Erik Göranssons dotter endast ett barn, sonen Olof, vilken i sinom tid tog fädernegården i arv efter sina föräldrar. Denne son, Olof Nilsson, var gift med Kristina Ersdotter och hade med henne fyra söner, nämligen Erik , Jonas, Olof och Lars. Lars Olsson, den yngste av bröderna, blev den, som i sinom tid skulle få övertaga fädernegården, vilket skedde i början av 1820-talet. I sitt äktenskap med Britta Jonsdotter från Viby i Kjula socken hade Lars Olsson tre barn, nämligen Olof, Lars och Stina. Olof, den älste av syskonen, flyttade till Stockholm och det var han som blev fader till vår store konstnär Carl Larsson (1853-1919:66 år). Den andre brodern, Lars Larsson, tillträdde gården år 1857, och samma år gifte han sig med Katarina Bergström från Västmanland. År 1858 fick paret tvillingar. Vid 40 års ålder, närmare bestämt 1867, avled Lars Larsson. Han efterlämnade åt hustrun att ensam reda upp en skuldsatt gård och försörja fem barn, de älsta åtta år och det yngsta endast 9 månader gammalt. Skuldsedlarna var många och såg mörkt ut för Västergården. Skulle änkan lyckas behålla den kvar, eller skulle den nu till sist ändå gå ur släkten efter att ha varit i dess ägo ända sedan 1700-talets början? Hon lyckades, fast ingen hade kunnat tro det. Med uppbjudande av all sin energi och under stora försakelser återerövrade hon tum för tum av den intecknade jorden, byggde ny ladugård och nytt boningshus. På hösten 1915 avled änkan Katarina Bergström. En av sönerna, J. Alb.Larsson, övertog fädernegården år 1900. Som redan nämnts, härstammade konstnären Carl Larsson på fädernet från Västergården. Då han var fyra år gammal fick han för första gången följa med far och mor till Lilla Lövhulta. Han kunde därefter aldrig bli fri från sin längtan efter fädernas jord, och då han vid femton års ålder hade samlat ett kapital av ungeför lika många riksdaler, satte han sig en vacker dag på en mälarbåt, som förde honom till Eskilstuna, varifrån han till fots fortsatte fram till fädernas gamla gård. Forts. Längre fram inköpte Carl Larsson en liten stuga med trädgårdstäppa och potatisland strax intill släktens gamla gård. han döpte den själv till Minsta, men av ortsbefolkningen har den, alltsedan konstnären bodde där, fått heta "Carl Larssons-stugan". Källa: Hedwall, Anders. "Västergården i Hammarby socken", Lördagsbilaga 22/3 1930 i Eskilstuna-Kuriren.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar