Arkivbildare: FRIIDROTTSCENTRUM MELLAN

Grunduppgifter

FRIIDROTTSCENTRUM MELLAN
Friidrottscentrum Örebro
17
1994 - 1999
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Översikt FCM var ett av åtta regionala samarbetsorgan i Sverige, vars syfte var att samordna de i regionen verksamma lokalföreningarnas verksamheter samt att "decentralisera Svenska friidrottsförbundets verksamhet" för att därigenom stödja lokalföreningarna i utvecklingsarbete och utbildningsfrågor. Medlemmar var friidrottsförbunden i Närke, Södermanland, Västmanland och Östergötland, samt de friidrottsföreningar inom dessa distrikt som beviljats medlemsskap. FCM kallades ursprungligen "Friidrottscentrum i Örebro" då verksamheten startades 1994(?). Arkivet från FCM omfattade endast en pärm när det kom in till Stadsarkivet år 2004, i samband med att verksamheten sannolikt skulle avvecklas. Arkivet innehåller protokoll; verksamhetsberättelser; avtal och stadgar; handlingar rörande program och kurser; medlemsregister, samt lite ekonomihandlingar. Ämnesord och klassificering idrott; friidrott

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar