Arkivbildare: AVDELNING 1006 AV STATSANSTÄLLDAS FÖRBUND

Grunduppgifter

AVDELNING 1006 AV STATSANSTÄLLDAS FÖRBUND
Avdelning 6 av Svenska Järnvägsmannaförbundet, 1900-1970.
1780
1970 - 1994
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Avdelning 6 av Svenska Järnvägsmannaförbundet bildades i Eskilstuna år 1900. Det första året var medlemsantalet 63. Några år senare, då konduktörs- och lokpersonal anslutit sig, hade siffran stigit till över 400, men lokpersonalen lämnade avdelningen år 1909 och bildade egen avdelning. Eftersom det var långa avstånd mellan TGOJ:s linjer bildades flera mindre avdelningar redan de första åren, och avdelning 6 blev därför engagerad i samarbete inom TGOJ personals samorganisation. När behovet av bättre samarbete ökade deltog man i ett nytt samarbetsorgan, TGOJ Samorganisation (egen arkivbildare), som var i funktion från år 1932 fram till sammanslagningen av de olika avdelningarna vid mitten av 1960-talet. Lokpersonalen var fortfarande organiserad för sig, men medlemsantalet i avdelning 6 mer än fördubblades vid sammanslagningen och var då 885. Statsanställdas Förbund (SF) bildades år 1970 av Svenska Järnvägsmannaförbundet och övriga förbund som ingått i Statstjänarkartellen. Avdelning 6 blev därmed avdelning 1006. Frågan om sammanslagning mellan avdelning 1006 och lokpersonalens avdelning 1308 (egen arkivbildare), som kom att ingå i samma sektion av det nya förbundet, blev snart aktuell. Det dröjde till år 1977 innan alla personalgrupper vid TGOJ var samlade inom avdelning 1006. Yrkesklubbar inrättades efter beslut om detta vid Svenska Järnvägsmannaförbundets kongress år 1957. Efter sammanslagningen 1977 fanns det nio klubbar: arbetsledare, banpersonal, bilpersonal, el-tele-signalpersonal, expeditionspersonal, hamnpersonal, lokpersonal, verkstadspersonal och ytterpersonal. En pensionärsklubb tillkom år 1978 och blev då största klubb. Hamnpersonalen lämnade avdelningen år 1983. Avdelning 1006 upphörde år 1995 då Statsanställdas Förbund ersattes av SEKO (Facket för Service och Kommunikation). Arkivet omfattar bland annat protokoll och verksamhetsberättelser från större delen av verksamhetstiden för såväl avdelning 6 som 1006, ett stort antal inkomna protokoll och skrivelser främst från 1970- och 1980-talet, bokföring, tidiga medlemsregister, samt handlingar som ämnesordnats under följande rubriker: Förhandlingar och avtal, Organisationsfrågor och utredningar, Studier, Olyckor och säkerhet, Pensionsfrågor och Föreningens historia och jubileum. En genomgång av föreningens verksamhetsområden under åren finns i den 30-sidiga jubileumsskriften från år 1980, se F6. Med arkivet kom även ett mindre samling böcker, främst facklig litteratur. Detta har registrerats separat i Stadsarkivets bibliotekskatalog. 2004-01-21 Tomas Carlberg

Placering

121

Länkar

Det finns inga länkar