Arkivbildare: LO-KOLLEKTIVETS VILLKOR GENOM 100 ÅR I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

LO-KOLLEKTIVETS VILLKOR GENOM 100 ÅR I ESKILSTUNA
22
1994 - 1994
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
LO-sektionen i Eskilstuna initierade genom en styrelseledamot under hösten 1993 ett ALU-projekt i form av en utställning där LO-kollektivets villkor genom 100 år skulle dokumenteras. Efter kontakt och genomgång av de fackförbund som hade medlemmar i ALU-verksamhet kontaktades Olavi Sjöholm i Grafiska fackförbundet och tillfrågades om det fanns intresse att åta sig uppgiften som " projektledare". När förutsättningarna för projektet hade diskuterats, åtog sig Olavi Sjöholm arbetsuppgiften tillsammans med Gunilla Skog från Handels och Barbro Modèen från Metall. Utställningsprojektet "LO-kollektivets villkor genom 100 år" kom att starta den 10 januari 1994.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar