Arkivbildare: FÖRENINGEN PERSONLIGT OMBUD I ESKILSTUNA, PEO

Grunduppgifter

FÖRENINGEN PERSONLIGT OMBUD I ESKILSTUNA, PEO
1850
1995 - 2006
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Föreningen PEO - Personligt Ombud i Eskilstuna bildades i oktober 1995 för att bedriva försöksverksamhet med personligt ombud. Föreningen var en ideell förening som utan vinstsyfte skulle bedriva verksamhet med personlig ombud för personer med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder. Personligt ombud var fristående från myndigheterna och arbetade på uppdrag från den enskilde personen. Styrelsen skulle bestå av ledamöter och ersättare från kommun, landsting, IFSAP (intresseföreningen för schizofreni och andra psykiska tillstånd) och RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa). Försäkringskassan och arbetsförmedlingen hade rätt att vara representerade vid föreningens styrelse- och årsmöten. 2002 permanentades verksamheten och i och med det utvidgades upptagningsområdet till att även omfatta Strängnäs kommun. Vid en extra årsstämma i september 2006 beslutas att föreningen skall läggas ned. Från och med 2007 övergick verksamhet i kommunal regi, vuxenförvaltningen.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar