Arkivbildare: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGEN

Grunduppgifter

HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGEN
10
1653 - -
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Vid ett möte i Stockholm den 28 november 1910 beslöts att bilda en släktförening. Beslutet konfirmerades den 28 april 1911. Hermelinpapper ingår även i Bergsingenjör Elias Hermelins samling, Konstnären mm Friherre Olof Hermelins samling och Åsby herrgårdsarkiv. Tillgång till arkivet ska enligt överenskommelse med deponenten godkännas av stadsarkivarien. I volym A1:3 ingår ett slutet kuvert från släktmötet vid Sundbyholms slott 2011, markerat "Att öppnas tidigast till Hermelinska släktföreningens 150-åriga släktmöte 2061". Årsangivelsen måste respekteras och kuvertet i volymen ska inte heller lämnas ut till någon forskare innan släktmötet 2061.

Placering

117

Länkar

Det finns inga länkar