Arkivbildare: KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDETS AVD 32 A I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDETS AVD 32 A I ESKILSTUNA
KOMMUNAL 32, KOMMUNAL ESKILSTUNA (from 1997)
31
1911 - -
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
År 1910 bildades Svenska kommunalarbetareförbundet och därmed var organisationsgrupperna tillrättalagda för kommunalarbetarna och man kunde nu mera samlat och planmässigt gripa sig an organisationsarbetet. Året efter, närmare bestämt den 6 oktober 1911, samlades 17 kommunalarbetare i Eskilstuna till ett möte, där man bestämde att bilda en fackförening. Förbundet gav genast sitt tillstånd och avdelningen fick numret 32. Ytterligare avdelningar tillkom, och för att upprätthålla ett gott samarbete bildades den 27 mars 1934 Eskilstuna samorganisation. ( Se dess arkiv) Den första ombudsmannen anställdes 1948. Genom kongressbeslut 1963 om en försöksverksamhet med storavdelningar växte så småningom en sådan fram i Eskilstuna med avd 32 som storavdelning. Namnet ändrades nu till Kommunalarbetareförbundets avd 32 A, och under storavdelningen bildades ett antal sektioner, där de övriga avdelningarna uppgick samtidigt som samorganisationen upphörde. Året var 1968. Källor: 60-årsskrift och protokoll. I slutet av 1997 genomgår förbundet en omorganisation. Sektionerna upplöses och istället för flera olika sektioner skapas en stor sektion utgåendes från gamla sektion 13. Namnet ändras till Kommunal Sörmland sektion Eskilstuna och verksamheten delas upp i 4 klubbar: Klubb 01 - Barn och utbildningsklubben Klubb 02 - Vuxenklubben Klubb 11 - Landstingsklubben Klubb 12 - Tekniska klubben Till skillnad mot den gamla organisationen är den nya huvudstyrelsen inte beslutsfattande i alla verksamhetsfrågor. Huvudstyrelsens roll är att vara mål- och policybärare. Förbundets huvudtanke är att medlemmarna inte bara ska definiera sig utifrån sin klubbtillhörighet utan representera alla kommunalare i Eskilstuna utifrån en idé om att alla tillsammans ska ge kraft att utveckla medlemmarnas yrkesroller i befintliga och framtida arbetsorganisationer. Att alla medlemmar ska kunna känna samhörighet och ha möjlighet att påverka och utveckla yrkesrollen. De viktigaste instrumenten för att nå målen är arbetsplatsombuden som får råd och stöd samt utbildning av de fackliga företrädarna inom klubben eller huvudstyrelsen. (Källa: Verksamhetsberättelse 1998) Fakta om omorganisationen ges i Mötesprotokollen, Styrelseprotokollen och Arbetsutskottsprotokollen från perioden, volym A1:8.

Placering

252

Länkar

Det finns inga länkar