Arkivbildare: JÄRNVÄGENS IDROTTSFÖRENING I ESKILSTUNA PISTOLSKYTTESEKTIONEN

Grunduppgifter

JÄRNVÄGENS IDROTTSFÖRENING I ESKILSTUNA PISTOLSKYTTESEKTIONEN
32
1955 - 1994
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
TGOJ:s Pistolskytteklubb bildades den 12 december 1955 och hade sitt säte i Eskilstuna, och utgjorde en sammanslagning av pistolskyttar, huvudsakligen anställda vid TGOJ och SJ. Klubben hade till uppgift att till gagn för fosterlandets försvar verka för höjande av skjutskickligheten med pistol. Klubben var ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet. Den var även som sektion ansluten till Järnvägens Idrottsförening i Eskilstuna. Klubbens verksamhet upphörde den 28 mars 1994.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar