Arkivbildare: ESKILSTUNA SIMSÄLLSKAP

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SIMSÄLLSKAP
Nordare
44
1909 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Sällskapet bildades den 18 mars 1909. Stommen i detsamma utgjordes av gamla Nordare. Denna förening hade nämligen under år 1908 kastat sig på simidrott i så hög grad, att den allmänna idrotten till sist alldeles fick vika och man beslöt då att ombilda föreningen, som då fick namnet Eskilstuna Simsällskap. Ur en tidning år 1924: Både damer och herrar var aktiva i föreningen från startåret. .

Placering

112

Länkar

Det finns inga länkar