Arkivbildare: IF GUIF

Grunduppgifter

IF GUIF
Godtemplarnas Ungdoms- och Idrottsförening (GUIF) i Eskilstuna.
45
1896 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Inledning. Godtemplarnas Ungdoms- och Idrottsförening (GUIF) bildades den 26 maj 1896 efter initiativ inom Räddningskåren. (Se dess arkiv.) 45 medlemmar anmälde sig vid detta första möte. Som övningsplats under 1896-98 förhyrdes Stenby äng samt vidare på plats vid Snälltorpet som uppläts av klubben DTV. Mellan åren 1900-09 utnyttjade man idrottsplatsen i Folkets park samt senare ett område vid Nedre hamn. De första tävlingarna hölls den 23 augusti 1896 och omfattade följande grenar: höjdhopp, längdhopp, löpning 150 och 1.050 m. samt gångtävling. Vidare arrangerade man skämttävlingarna trebenslöpning, "Jakob, var är du?" samt nysttävlan för dom kvinnliga medlemmarna. De två första åren tävlade man om penningpriser och värdesaker, men på förslag av Ernst Bergkvist beslutades, "att föreningen skulle betraktas som amatörförening och istället tävla om medaljer". År 1902 var föreningen för första gången representerad i nationella tävlingar, nämligen Sleipners terränglöpning samt svenska mästerskapen, som detta år gick av stapeln i Jönköping. När Södermanlands Idrottsförening bildades år 1906, var föreningen representerad, och när Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund (SGU) samma år inledde sin verksamhet, ingick föreningen som avdelning nr 5 i förbundet. I och med inträdet i SGU blev arbetet för styrelsen mera betungande, varför ett särskilt utskott tillsattes att handha idrotten. Sedermera har även andra utskott tillkommit för respektive idrotter. Ett område med stugor vid Hällberga lyckades det föreningen att få hyra år 1908, och detta kom att bli en tillflyktsort för medlemmarna. Under sommartiden åren 1909-12 förhyrde föreningen en liknande plats vid Smedby-Rekarne. När föreningen 1913 blev utan träffpunkt tog man initiativ till bildandet av Föreningen Eskilstuna Godtemplares sommarhem u.p.a. "I arbetet för nöjeslivets förädling har GUIF haft en stor uppgift. De gamla folklekarna och folkdanserna har flitigt odlats", och föreningens teateramatörer har under många år roat med sina revyer och liknande. "Avd. 5 GUIF har åtskilligt äldre anor än SGU, och klart är att denna gentemot distriktets övriga avdelningar kom att intaga en särställning. Här idkade man alla slag av idrott", och detta blev en betydelsefull "insats för hela landets godtemplarvärld". Källor: Södermanlands Distriktloges 25-årsjubileum 1909. Södermanlands Distriktloge 1885-1935, protokoll, årsberättelser.

Placering

169

Länkar

Det finns inga länkar